Épületfeltüntetés

Az Épületfeltüntetési ill. Épület bontási vázrajzok elkészítéséhez Használatbavételi ill. Bontási Engedélyre van szükség,amit az építési hatóság ad ki. Bizonyos esetekben a bizonyíthatóan 10 évnél régebben épült épületek estében fennmaradási engedély kérhető,ha az ingatlanon az épület engedély nélkül épült és a meglétét a hatóság tudomásul vette vagy az objektum léte a hatályos építési törvény szerint fenntartható. Ilyenkor az illetékes helyi Önkormányzat építési osztályán Hatósági Igazolás iránti kérelmet kell benyújtani.A Hatósági Igazolás ára jelenleg 20 000.- Ft. Ezzel az épület feltüntethető vagy törölhető az Ingatlan nyilvántartásban.

A használatbavételi engedély megszerzésének új szabálya van 2013 01.01 óta amelyet a 312/2012.(XI.8.) Kormány rendelet tartalmaz.A rendelet lényege,hogy a használatba vételi engedély iránti kérelem benyujtásakor az illetékes járási Földhivatal átal záradékolt épületfeltüntetési vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.Ha az eljárás megindításakor nem áll rendelkezésre a vázrajz, - ez az eljárásnak nem lehet akadálya, a határozatot kiadják és a feltöltést a jogerőre emelkedéstől számított 60. napig kell megtenni.Amikor a feltöltés megtörtént a jogerős használatbavételi engedély papír alapon történő megküldésével az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.

Épületfeltüntetés árak:(földmérés,vázrajzkészítés,beadás)(Br.)

   -Földhivatali költségek: adatszolgáltatási díj:          4000.-Ft/hrsz  (0-10ha)

                                       vizsgálati díj:                      800.-Ft/épület

               Ingatlannyilvántatási bejegyzés díja:          6600.-Ft/beadvány

   -Munkadíj(földmérés,vázrajzkészítés,beadás):      29000Ft-tól.

                                     (Az épületek formájától darabszámától függően)

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode