Telekhatár kitűzés

Telek határ viták esetén jó tudni,hogy az ingatlan nyilvántartási térképek hibahatárok szerinti pontosságúak, amit a földmérési szabályzat a méretaránytól függően megenged. Ezért mielőtt a szomszédok összeugranak érdemes tisztázni a konkrét estekben ezt,hogy egyáltalán hivatalosan figyelembe vehető-e ez az eltérés. Ma már a korszerű műszerekkel a távolságok akár milliméter pontosan mérhetőek, de a térképek sajnos sok helyen a régi 1:2880 –as(1 mm a térképen 2.88 m-nek felel meg a terepen)méretarányú régi térképek digitalizálásával lettek kialakítva és tartalmazzák annak a pontatlanságát.

Sok felesleges költségtől és indulattól meg tudnák magukat őrizni a felek,ha ennek előzetesen utánanéznek. Ha mégis kimutatható az eltérés és az nagyobb a megengedettnél jó tudni,hogy a felmérő földmérő nem hatósági személy,ezért az általa készített szakvélemény nem kötelezi egyik felet sem a telekhatár helyreállítására. Ezt természetesen el lehet fogadni,de kényszerítő erővel csak jogi-bírósági úton lehet fellépni,ahol a földmérő által készített földmérési szakvélemény alapján születik meg a bírósági döntés. Ez akár évekig is elhúzódhat

A Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása iránt a Földhivatalnál a tulajdonos eljárást kezdeményezhet az alábbiak szerint.

 373/2014 sz. Kormány rendelet:

13. § (1) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási földhivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.

 

Telekhatár kitűzés árak:(földmérés,vázrajzkészítés,beadás)(br.)

    -Földhivatali díj:6000.-Ft/hrsz

    -Munkadíj:(földmérés,vázrajzkészítés,beadás)       39000.-Ft-tól(terepi adottságoktól függően)

A kitűzést Gps műszerrel végezzük,aminek mérési pontossága 2-5 cm,természetesen a fentebb leírtak szerint ez a pontosság a rendelkezésre álló nyilvántartási térkép pontosságával együtt értelmezhető csak a gyakorlatban.

 

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására

A) EOTR földmérési alaptérkép alapú adatbázis

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,35 m

 ± 0,45 m

 1:2 000

 ± 0,65 m

 ± 0,90 m

 1:4 000

 ± 1,30 m

 ± 1,80 m

B) Régi vetületi rendszerű alaptérkép alapú adatbázis

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,45 m

 ± 0,60 m

 1:2 000

 ± 0,90 m

 ± 1,20 m

 1:2 880

 ± 1,30 m

 ± 1,70 m

 1:4 000

 ± 1,75 m

 ± 2,40 m

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,45 m

 ± 0,60 m

 1:2 000

 ± 0,90 m

 ± 1,20 m

 1:2 880

 ± 1,30 m

 ± 1,70 m

1:4 000

 ± 1,75 m

 ± 2,40 m

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,45 m

 ± 0,60 m

 1:2 000

 ± 0,90 m

 ± 1,20 m

 1:2 880

 ± 1,30 m

 ± 1,70 m

 1:4 000

 ± 1,75 m

 ± 2,40 m

 1:2 880*

 

 ± 3,78 m

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,45 m

 ± 0,60 m

 1:2 000

 ± 0,90 m

 ± 1,20 m

 1:2 880

 ± 1,30 m

 ± 1,70 m

 1:4 000

 ± 1,75 m

 ± 2,40 m

 Méretarány

 Megengedett eltérés
egy-egy határvonal
helyzetében

 Megengedett eltérés a földrészlet szélességében

 1:1 000

 ± 0,45 m

 ± 0,60 m

 1:2 000

 ± 0,90 m

 ± 1,20 m

 1:2 880

 ± 1,30 m

 ± 1,70 m

 1:4 000

 ± 1,75 m

 ± 2,40 m

 1:2 880*

 

 ± 3,78 m

 
*:207/1962(T.6.) ÁFTH (Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal) utasítása alapján készült alaptérkép

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására digitális alaptérképek esetén

F) A részletpontok meghatározott helyzete és az ellenőrző mérésből számított helyzet közötti megengedett eltérés

 Tűrési osztály

 Részletpontok rendűsége

 T11

 T21

 R1

 ± 9 cm

 ± 15 cm

 R2

 ± 15 cm

 ± 21 cm

 R3

 ± 18 cm

 ± 30 cm

 R4

 ± 24 cm

 ± 57 cm

G) A méretek megengedett eltérése belterületen

 T11 tűrési osztály

 Részletpontok rendűsége

 R1

 R2

 R3

 R4

 R1

 ± 12 cm

 ± 18 cm

 ± 21 cm

 ± 27 cm

 R2

 

 ± 21 cm

 ± 24 cm

 ± 27 cm

 R3

 

 

 ± 24 cm

 ± 30 cm

 R4

 

 

 

 ± 33 cm

H) A méretek megengedett eltérése külterületen

 T21 tűrési osztály

 Részletpontok rendűsége

 R1

 R2

 R3

 R4

 R1

 ± 21 cm

 ± 27 cm

 ± 33 cm

 ± 39 cm

 R2

 

 ± 30 cm

 ± 36 cm

 ± 42 cm

 R3

 

 

 ± 39 cm

 ± 45 cm

 R4

 

 

 

 ± 51 cm

A tűrési osztályok jelentése:

T1 belterület

T11: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történő térképkészítés, valamint kiegészítő terepi felmérésekkel végzett digitális átalakítás

T2 külterület

T21: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történő térképkészítés, valamint kiegészítő terepi felmérések digitális átalakítás

A részletpontok rendűsége:

R1: a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának töréspontjai, valamint a belterületi földrészletek közterülettel érintkező valamennyi határpontja. Ezeket állandó módon, szabatosan kell megjelölni úgy, hogy belterületen legalább ± 3 cm, míg külterületen legalább ± 5 cm pontossággal azonosíthatók legyenek, és fennmaradásuk biztosított legyen.

R2: a közigazgatási egységek és fekvések, valamint a belterületi földrészletek előbb fel nem sorolt határpontjai, a külterületi földrészletetek állandó módon megjelölt határpontjai, továbbá az épületek, építmények és a vezetékek felszíni létesítményeinek belterületen legalább ± 5 cm, míg külterületen legalább ± 7 cm pontossággal azonosítható töréspontjai.

R3: a külterületi földrészletek előzőekben fel nem sorolt határpontjai, az épületeknek, építményeknek és a vezeték felszíni létesítményeinek minden további töréspontja, valamint a közlekedési és vízügyi létesítményeknek, függőpályáknak és műtárgyainak belterületen legalább ± 6 cm, míg külterületen legalább ± 10 cm pontossággal azonosítható töréspontjai.

R4: azon részletpontok mindegyike, amelyek az előző három rendbe nem sorolhatók be. Kölönösen a melléképületek sarokpontjai, alrészlethatárok pontjai és a különféle létesítmények előző rendűségekbe be nem sorolható töréspontjai (pl. árok, töltés stb.), melyeket belterületen legalább ± 8 cm, míg külterületen legalább ± 19 cm pontossággal lehet azonosítani.

 

A területszámítás megengedett hibahatárai EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült adatbázis esetén

 

 A digitalizált térkép méretaránya

 

 A digitalizált térkép méretaránya

 Terület

 1:500
1:1 000

 1:2 000

 1:4 000

 Terület

 1:500
1:1 000

 1:2 000

 1:4 000

 m2

 Megengedett eltérés

 ha

 Megengedett eltérés

 200 m²

 ± 5 m2

 ± 10 m2

 ± 19 m2

 7,5 ha

 ± 140 m2

 ± 230 m2

 ± 410 m2

 400 m²

 ± 7 m2

 ± 13 m2

 ± 26 m2

 8,0 ha

 ± 146 m2

 ± 240 m2

 ± 426 m2

 600 m²

 ± 9 m2

 ± 17 m2

 ± 33 m2

 8,5 ha

 ± 152 m2

 ± 248 m2

 ± 441 m2

 800 m²

 ± 10 m2

 ± 19 m2

 ± 37 m2

 9,0 ha

 ± 158 m2

 ± 257 m2

 ± 455 m2

 1 000 m²

 ± 11 m2

 ± 22 m2

 ± 43 m2

 9,5 ha

 ± 164 m2

 ± 266 m2

 ± 470 m2

 1 200 m²

 ± 12 m2

 ± 24 m2

 ± 46 m2

 10 ha

 ± 161 m2

 ± 275 m2

 ± 483 m2

 1 400 m²

 ± 13 m2

 ± 25 m2

 ± 51 m2

 11 ha

 ± 182 m2

 ± 292 m2

 ± 510 m2

 1 600 m²

 ± 14 m2

 ± 28 m2

 ± 54 m2

 12 ha

 ± 194 m2

 ± 308 m2

 ± 537 m2

 1 800 m²

 ± 15 m2

 ± 30 m2

 ± 57 m2

 13 ha

 ± 205 m2

 ± 323 m2

 ± 562 m2

 2 000 m²

 ± 17 m2

 ± 31 m2

 ± 61 m2

 14 ha

 ± 216 m2

 ± 339 m2

 ± 586 m2

 2 500 m²

 ± 19 m2

 ± 35 m2

 ± 68 m2

 15 ha

 ± 227 m2

 ± 354 m2

 ± 610 m2

 3 000 m²

 ± 20 m2

 ± 39 m2

 ± 75 m2

 16 ha

 ± 238 m2

 ± 370 m2

 ± 634 m2

 3 500 m²

 ± 22 m2

 ± 42 m2

 ± 80 m2

 17 ha

 ± 249 m2

 ± 384 m2

 ± 657 m2

 4 000 m²

 ± 23 m2

 ± 44 m2

 ± 86 m2

 18 ha

 ± 259 m2

 ± 399 m2

 ± 679 m2

 4 500 m²

 ± 25 m2

 ± 47 m2

 ± 91 m2

 19 ha

 ± 270 m2

 ± 414 m2

 ± 701 m2

 5 000 m²

 ± 26 m2

 ± 50 m2

 ± 97 m2

 20 ha

 ± 279 m2

 ± 427 m2

 ± 723 m2

 5 500 m²

 ± 29 m2

 ± 53 m2

 ± 101 m2

 25 ha

 ± 330 m2

 ± 495 m2

 ± 825 m2

 6 000 m²

 ± 30 m2

 ± 55 m2

 ± 107 m2

 30 ha

 ± 378 m2

 ± 560 m2

 ± 921 m2

 6 500 m²

 ± 31 m2

 ± 57 m2

 ± 111 m2

 35 ha

 ± 426 m2

 ± 621 m2

 ± 1 012 m2

 7 000 m²

 ± 32 m2

 ± 59 m2

 ± 113 m2

 40 ha

 ± 447 m2

 ± 681 m2

 ± 1 099 m2

 7 500 m²

 ± 33 m2

 ± 62 m2

 ± 119 m2

 45 ha

 ± 528 m2

 ± 739 m2

 ± 1 183 m2

 8 000 m²

 ± 35 m2

 ± 64 m2

 ± 123 m2

 50 ha

 ± 563 m2

 ± 796 m2

 ± 1 264 m2

 8 500 m²

 ± 36 m2

 ± 66 m2

 ± 128 m2

 55 ha

 

 ± 853 m2

 ± 1 342 m2

 9 000 m²

 ± 37 m2

 ± 68 m2

 ± 131 m2

 60 ha

 

 ± 907 m2

 ± 1 419 m2

 9 500 m²

 ± 39 m2

 ± 70 m2

 ± 133 m2

 65 ha

 

 ± 961 m2

 ± 1 493 m2

 10 000 m²

 ± 40 m2

 ± 73 m2

 ± 139 m2

 70 ha

 

 ± 1 014 m2

 ± 1 566 m2

 12 500 m²

 ± 45 m2

 ± 83 m2

 ± 156 m2

 75 ha

 

 ± 1 067 m2

 ± 1 648 m2

 15 000 m²

 ± 51 m2

 ± 90 m2

 ± 172 m2

 80 ha

 

 ± 1 119 m2

 ± 1 708 m2

 17 500 m²

 ± 55 m2

 ± 99 m2

 ± 186 m2

 85 ha

 

 ± 1 169 m2

 ± 1 778 m2

 20 000 m²

 ± 59 m2

 ± 107 m2

 ± 200 m2

 90 ha

 

 ± 1 220 m2

 ± 1 846 m2

 22 500 m²

 ± 65 m2

 ± 114 m2

 ± 213 m2

 95 ha

 

 ± 1 270 m2

 ± 1 914 m2

 25 000 m²

 ± 68 m2

 ± 121 m2

 ± 226 m2

 100 ha

 

 ± 1 320 m2

 ± 1 980 m2

 27 500 m²

 ± 73 m2

 ± 128 m2

 ± 237 m2

 120 ha

 

 ± 1 515 m2

 ± 2 239 m2

 30 000 m²

 ± 77 m2

 ± 134 m2

 ± 249 m2

 140 ha

 

 ± 1 705 m2

 ± 2 486 m2

 32 500 m²

 ± 81 m2

 ± 141 m2

 ± 260 m2

 160 ha

 

 ± 1 891 m2

 ± 2 726 m2

 35 000 m²

 ± 85 m2

 ± 156 m2

 ± 270 m2

 180 ha

 

 ± 2 074 m2

 ± 2 959 m2

 37 500 m²

 ± 89 m2

 ± 153 m2

 ± 280 m2

 200 ha

 

 ± 2 254 m2

 ± 3 187 m2

 40 000 m²

 ± 92 m2

 ± 158 m2

 ± 290 m2

 250 ha

 

 

 ± 3 737 m2

 42 500 m²

 ± 96 m2

 ± 164 m2

 ± 300 m2

 300 ha

 

 

 ± 4 266 m2

 45 000 m²

 ± 100 m2

 ± 169 m2

 ± 310 m2

 350 ha

 

 

 ± 4 779 m2

 47 500 m²

 ± 104 m2

 ± 173 m2

 ± 320 m2

 400 ha

 

 

 ± 5 280 m2

 50 000 m²

 ± 107 m2

 ± 180 m2

 ± 330 m2

 450 ha

 

 

 ± 5 771 m2

 55 000 m²

 ± 113 m2

 ± 191 m2

 ± 346 m2

 500 ha

 

 

 ± 6 251 m2

 60 000 m²

 ± 120 m2

 ± 201 m2

 ± 363 m2

 600 ha

 

 

 ± 7 193 m2

 65 000 m²

 ± 126 m2

 ± 211 m2

 ± 379 m2

 700 ha

 

 

 ± 8 113 m2

 70 000 m²

 ± 133 m2

 ± 221 m2

 ± 395 m2

 800 ha

 

 

 ± 9 003 m2

 

A területszámítás megengedett hibahatárai EOTR előtti vetületi rendszerű ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült térképi adatbázis esetén

 

 A digitalizált térkép méretaránya

 Terület

 1:1 000

 1:2 000

 1:2 880

 1:4 000

 

 Megengedett eltérés a terület %-ában és m2-ben

 

 %

 ± m2

 %

 ± m2

 %

 ± m2

 %

 ± m2

 

 1 000 m²

 2,00%

 ± 20 m2

 2,75%

 ± 28 m2

 3,30%

 ± 33 m2

 4,40%

 ± 40 m2

 

 1 200 m²

 

 ± 24 m2

 

 ± 33 m2

 

 ± 40 m2

 

 ± 48 m2

 

 1 400 m²

 

 ± 28 m2

 

 ± 39 m2

 

 ± 46 m2

 

 ± 55 m2

 

 1 500 m²

 

 ± 30 m2

 

 ± 41 m2

 

 ± 50 m2

 

 ± 59 m2

 

 1 600 m²

 

 ± 32 m2

 

 ± 44 m2

 

 ± 53 m2

 

 ± 63 m2

 

 1 800 m²

 

 ± 36 m2

 

 ± 50 m2

 

 ± 59 m2

 

 ± 71 m2

 

 2 000 m²

 

 ± 40 m2

 

 ± 55 m2

 3,20%

 ± 64 m2

 3,85%

 ± 77 m2

 

 2 200 m²

 

 ± 44 m2

 

 ± 61 m2

 

 ± 70 m2

 

 ± 85 m2

 

 2 400 m²

 

 ± 48 m2

 

 ± 66 m2

 

 ± 77 m2

 

 ± 92 m2

 

 2 600 m²

 

 ± 52 m2

 

 ± 72 m2

 

 ± 83 m2

 

 ± 100 m2

 

 2 800 m²

 

 ± 56 m2

 

 ± 77 m2

 

 ± 89 m2

 

 ± 108 m2

 

 3 000 m²

 

 ± 60 m2

 

 ± 83 m2

 

 ± 96 m2

 

 ± 116 m2

 

 3 250 m²

 

 ± 65 m2

 

 ± 89 m2

 

 ± 104 m2

 

 ± 125 m2

 

 3 500 m²

 

 ± 70 m2

 

 ± 96 m2

 

 ± 112 m2

 

 ± 135 m2

 

 3 750 m²

 

 ± 75 m2

 

 ± 103 m2

 

 ± 120 m2

 

 ± 144 m2

 

 4 000 m²

 

 ± 80 m2

 

 ± 110 m2

 

 ± 128 m2

 

 ± 154 m2

 

 4 500 m²

 

 ± 90 m2

 

 ± 124 m2

 

 ± 144 m2

 

 ± 173 m2

 

 5 000 m²

 1,90%

 ± 95 m2

 2,65%

 ± 132 m2

 3,10%

 ± 155 m2

 3,75%

 ± 188 m2

 

 5 500 m²

 

 ± 104 m2

 

 ± 146 m2

 

 ± 170 m2

 3,60%

 ± 198 m2

 

 6 000 m²

 

 ± 114 m2

 2,55%

 ± 153 m2

 3,00%

 ± 180 m2

 

 ± 216 m2

 

 6 500 m²

 

 ± 124 m2

 

 ± 166 m2

 

 ± 195 m2

 3,50%

 ± 228 m2

 

 7 000 m²

 

 ± 133 m2

 

 ± 178 m2

 

 ± 210 m2

 

 ± 245 m2

 

 7 500 m²

 1,80%

 ± 135 m2

 2,40%

 ± 180 m2

 2,85%

 ± 214 m2

 

 ± 262 m2

 

 8 000 m²

 

 ± 144 m2

 

 ± 192 m2

 

 ± 228 m2

 3,40%

 ± 272 m2

 

 8 500 m²

 

 ± 149 m2

 

 ± 204 m2

 

 ± 242 m2

 

 ± 289 m2

 

 9 000 m²

 

 ± 154 m2

 

 ± 216 m2

 

 ± 256 m2

 

 ± 306 m2

 

 9 500 m²

 

 ± 159 m2

 

 ± 228 m2

 

 ± 271 m2

 

 ± 323 m2

 

 1,0 ha

 1,65%

 ± 165 m2

 2,30%

 ± 230 m2

 2,75%

 ± 275 m2

 3,30%

 ± 330 m2

 

 1,5 ha

 

 ± 206 m2

 

 ± 345 m2

 

 ± 412 m2

 2,75%

 ± 412 m2

 

 2,0 ha

 

 ± 247 m2

 1,75%

 ± 350 m2

 2,10%

 ± 420 m2

 

 ± 550 m2

 

 2,5 ha

 

 ± 288 m2

 1,65%

 ± 412 m2

 

 ± 525 m2

 2,30%

 ± 575 m2

 

 3,0 ha

 1,10%

 ± 330 m2

 

 ± 495 m2

 

 ± 630 m2

 2,20%

 ± 660 m2

 

 4,0 ha

 

 ± 415 m2

 

 ± 660 m2

 

 ± 840 m2

 2,10%

 ± 840 m2

 

 5,0 ha

 1,00%

 ± 500 m2

 1,45%

 ± 725 m2

 1,65%

 ± 980 m2

 2,00%

 ± 1 000 m2

 

 10 ha

 0,75%

 ± 750 m2

 1,10%

 ± 1 100 m2

 1,30%

 ± 1 300 m2

 1,55%

 ± 1 550 m2

 

 15 ha

 0,65%

 ± 975 m2

 1,00%

 ± 1 500 m2

 1,10%

 ± 1 650 m2

 1,30%

 ± 1 950 m2

 

 30 ha

 0,45%

 ± 1 350 m2

 0,65%

 ± 1 950 m2

 0,80%

 ± 2 400 m2

 0,90%

 ± 2 700 m2

 

 60 ha

 0,35%

 ± 2 100 m2

 0,45%

 ± 2 700 m2

 0,55%

 ± 3 300 m2

 0,65%

 ± 3 900 m2

 

 100 ha

 -

 -

 0,35%

 ± 3 500 m2

 0,45%

 ± 4 500 m2

 0,55%

 ± 5 500 m2

 

 200 ha

 -

 -

 0,20%

 ± 4 000 m2

 0,35%

 ± 7 000 m2

 0,45%

 ± 9 000 m2

 

 400 ha

 -

 -

 -

 -

 0,20%

 ± 8 000 m2

 

 ± 18 000 m2

 

 

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode