szolgalmi-használati jog bejegyzés

 

A szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok,az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok,a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet.Ezek a jogok a tulajdoni lap III. oldalán,mint terhelések jelentkeznek.A biztosításuk nem kötelező,minden esetben a megegyezést rögzítő okirattal kiegészítve lehet a földhivatali átvezetésre benyújtani.Mivel a szolgalmi jog esetenként értékcsökkentő tényező egy ingatlan vonatkozásában ezért a létesítését anyagi ellenszolgáltatáshoz is lehet kötni.A szolgalmi-használati jogokat a  25/2013.(IV.16.) VM rendelet szerint a Földhivatalok a térképi nyilvántartás részeként kezelik.

 

Szolgalommal kapcsolatos vázrajzok ára:

 

Földhivatali díjak:

adatszolgáltatási díj:                             4000.-Ft /hrsz

vizsgálati díj:                                         500,-Ft/vázrajz

Földmérési,vázrajzkészítési munkadíj: 35 000.-Ft-tól

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode